Yaşam

Varlık Felsefesi Nedir?

Varlık felsefesi nedir? Temel kavramları nelerdir? Varlık felsefesi 20.yüzyılda ortaya çıkmıştır. Varoluşçuluk akımının öncülerinden kabul edilir. Antik yunandan beri var olan bu akım;  “Varlık neden vardır? Biz var mıyız?” sorularına cevap aramaktadır. Bu sorulara hayır olarak cevap verenler Nihilizm felsefesini benimseyenler olmuştur. Varlık nedir? sorusu bu felsefelerde önemli yer tutmaktadır.

Varlık Felsefesi Nedir

Varlık Felsefesindeki Bazı Akımlar

Taoizm felsefesi varlık var mıdır? Sorusuna cevap arayan başka bir felsefedir. Bu felsefe bu soruya hayır olarak cevap veren felsefelerden biri olmuştur. Bu iki felsefede de bir şeyin var olmasının onun duyu organlarıyla algılanıp algılanmamasıyla ilgili olmadığı belirtilmiştir. Taoizm metafizikle ilgilenirken, nihilizm ise ahlakı reddetmiştir. Bu durum iki akımın birden aslında birbirine benzemediğini göstermektedir. Karl Marx ise İdealizme karşı çıkmıştır ve varlıkla ilgili düşüncesi sorulduğunda varlığın madde olduğunu dile getirmiştir. Ölçülemeyen, hissedilmeyen her şey yok olarak görülmüştür. Herakliteos varlıkla ilgili soruya varlık oluşturma yönünde bir cevap vermiştir. Varlığı insanın kendisinin oluşturması gerektiğine inanmıştır. Platon ve Aristoteles’a göre varlık düşüncedir. Varlık Dünya’da değil yaşadığımız fikir ve düşüncelerin içinde  var olmakta ve yaşamaktadır. Fikirler gerçekleri oluşturur felsefesine inanmışlardır. Rene Descartes ise hem düşünce hemde maddenin varlığı oluşturacağına inanmıştır. Filozofa göre düşündüklerimiz yaşadıklarımız kadar somuttur. Düşünce ve hayal somuttur düşüncesine inanmıştır. Dünyayı algılarken düşüncemizi kullandığımızı ve bunun somut bir olgu olduğunu söylemiştir.  E. Husserl varlığın Şey’in kendisi olduğunu belirterek, diğer filozoflardan başka bir fikirde bulunmuştur.

Varlık Felsefesi Temel Kavramları

Varlık felsefesi nedir? Temel kavramları nelerdir? sorusundan birisi ne Varlık felsefesinin temel kavramlarıdır. Varlık felsefesine ait bir çok kavram bulunmaktadır. En önemli iki ayrım ise varlık gerçek mi? yoksa düşünen mi? sorusudur. Bazı filozoflara göre kişinin sadece yaşaması var olması için yetersizdir. Düşünüyorum öyleyse varım sözü bu felsefeden yola çıkarak söylenmiştir. Bu söz islam filozofları tarafından eleştirilmiştir. Başka bir kavrama da töz ismi verilmiştir. Çekirdek anlamına gelmektedir. Gözlem ile kullanılır. Soyut bir kavramdır. Bilimsel değil felsefi bir kavramdır. Filozofların bir çoğu bu konularda ayrışmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir