Yaşam

Veteriner hekimlik nedir?

Veteriner hekimlik temel görevi hayvanların, ne hastalığı olduğunu anlayarak hastalığın tedavisini yapmasıdır. Veteriner hekimlik hastalığın ne olduğunu tespit edip insanlara bulaşıp bulaşmayacağını, nedenini ve bulaşıcıysa önlemini alırlar. Veteriner hekim evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, salgın hastalık ve hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, konularında çalışmalar yapan kişi ve meslek grupları olarak karşımıza çıkmaktadır. Veteriner hekimler hayvana cerrahi operasyon gerekiyorsa hayvanı ameliyata alırlar.

veteriner

Hayvanın beslenmesini düzenli kontrol etmek, hayvan aşırı kilolu aşırı zayıf ise uygun bir beslenme programı hazırlamak veteriner hekimlik görevleri arasında yer almaktadır. Veteriner hekim olanların yahut olmak isteyenlerin hayvan sevgisinin olması, iyi bir gözlemci ruhu olması gerekmektedir. Hayvanların bakım ve beslenme sağlıklarının korunması, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi, hayvan yetiştiricilerini eğitmek için programları düzenlemektedir.

Zararlı hayvansal gıdaların piyasaya sunulmasını engellemeli ve hukuki süreci bilmesi gerekmektedir. Salgın hayvan hastalıkların önlenmesi veterinerlerin görevidir. her türlü tıbbi çalışma yapar, tedbirleri alır serum, aşı gibi tedavi için kullanırlar. Veterinerliğin gerektirdiği özellikleri şöyle sıralamak doğru olacaktır; Fen bilimlerine ve özellikle biyolojiye ve kimyaya ilgisi olması gerekir. Hayvan sevgisi olması gerekir. Refleksleri kuvvetli, hızlı düşünüp hızlı karar vere bilme özelliğini taşıması gerekir.

Sabırlı, dikkatli ve düzenli olması gerekir. Bütün duyu organlarının sağlam olması gerekir. Veteriner hekimler şu unsuları yapabilmektedirler; Ameliyat ve tedavileri yapaktadırlar. Hayvansal besinlerin sağlıklı bir biçimde ve yeterince üretilmesini sağlamaktadır. Hayvan yetiştiricilerini aydınlatmak amacıyla eğitim programları düzenler, yazılı kaynaklar hazırlamaktadır. Hayvan hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alır, aşı ve serum gibi ilaçlar üzerinde araştırmalar yapar, var olanları hazırlar ve uygular. Veteriner hekimlik, veteriner fakültelerinin Veteriner bölümünde verilmektedir.

Veteriner Hekimler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastanesi, hayvan barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim birimleri gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırlar. Hayvansal besin tüketme ihtiyacının artması yanında, evcil hayvan besleyen insan sayısının artması veterinerlere ihtiyacı da artırmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir